Závazná lektronická přihláška skupin dětí z farností (rodin):

Přihlašování skupin dětí (rodin) je možné do 4.6.2018. Přihlášku vyplňuje pověřená osoba z farnosti (zákonný zástupce).

* Všechny vyjmenované děti musí v den Děckanády odevzdat na recepci papírovou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem.

** Tuto možnost mají pouze farnosti, které vypravují 10 a více dětí.

PŘIHLÁŠKA PRO DĚTI
KE STAŽENÍ ZDE.

Než odešlete přihlášku:

  • Přihlášku vyplňuje a odesílá odpovědná osoba z každé farnosti, a to na základě odevzdaných a podepsaných přihlášek jednotlivých dětí. Pokud děti nevypravuje farnost hromadně, registrují se i rodiny (vyplní zákonný zástupce).
  • Příspěvek za každé přihlášené dítě i dospělou osobu je 50Kč. Tento příspěvek je použit na obědy a všechny náklady spojené s Dě©kanádou. Na základě odevzdaných přihlášek doplácí za každou osobu dalších 50Kč jeho farnost. Příspěvek se platí na místě, případně je mohou vybírat katecheté od dětí ze své farnosti a odevzdat na místě hromadně.
  • Tato elektronická přihláška je pro nás závazná! Pokud dojde po odeslání přihlášky ke změnám, volejte nám na tel. 776 234 202. 
  • O přistavení autobusu v jednotlivých farnostech budou emailem informovány odpovědné osoby NEJPOZDĚJI týden před akcí. 
  • Nepřihlášeným osobám a dětem nemůžeme zaručit oběd ani další potřeby na program.