I v roce 2018 se všechny děti 1. - 5. třídy náboženství sejdou na svém děkanátním setkání. Letos to bude už po osmé! :-)

Dokonce víme, kdy to bude:
v sobotu 9. června od 9.00 hodin.

A zatímco loni jsme se ujistili o tom, že všichni jsme jeden tým, kde jsme každý každému darem, tak letos si připomeneme ty největší dary, kterými nás obdařil sám Pán Bůh! 

Jste zvědaví? Přijďte ke kostelu sv. Václava a uvidíte, co všechno Pán Bůh připravil těm, kdo ho mají rádi... :-)